bjelkelag

Jatak leverer bjelkelag som er tilpasset hvert enkelt bygg. Krav til spenn, høyde og monteringseffektivitet er vurderinger som blir tatt i samråde med kunde. Bjelkelagene konstrueres i detalj, og dersom vi får tilgang til tegninger for VVS legges dette inn i tegningsgrunnlaget, og det lages hull for dette. Vi sender kappfiler til våre CNC-maskiner som kapper, freser og tar ut hull. Alt med millimeterpresisjon. Vårt fokus på kvalitetsriktige konstruksjoner er din garanti for et godt bjelkelag som vi anbefaler at dimensjoneres etter komfortkriteriet. Vi kan også levere ulike typer bjelkelag som element. Dette gir rask montering.
 

Vi leverer følgende typer bjelkelag:

 • Heltre opp til 298 mm.
 • Hulldekke i tre, sammensatte gitterbjelker
 • K-bjelke
 • Splittet limtre
 • I-Bjelke
 • Kerto

 

Bruksområder:

 • Bolighus
 • Hytter
 • Garasjer
 • Leilighetsbygg
 • Industribygg
 • Landbruksbygg