element

Jataks filosofi er tuftet på KVALITET – KOMPETANSE – INNOVASJON. Dette betyr at vi er stolte av produktene vi leverer, og at vi alltid gjør vårt for å utvikle løsninger som gjør byggeprosessen mest mulig effektiv og lønnsom for våre kunder.
 

På våre produksjonsanlegg prosjekterer og produserer vi Jatak® Element for:

 • Etasjeskille
 • Vegger
 • Tak
 • Rehabilitering av eldre bygninger  


Våre konstruktører prosjekterer elementene i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Dette gir sikkerhet for et vel gjennomført prosjekt.
Vi har fleksible produksjonsanlegg, og høyt fokus på kvalitet. For deg som kunde betyr dette at vi har få begrensinger i forhold til de krav og ønsker som stilles til oss.
En av de store utfordringene i byggebransjen er fukt. Våre elementer produseres innendørs i våre produksjonshaller. Dette betyr at påført fukt er eliminert i produksjonsperioden.
Rask oppføring på byggeplass, uten svinn problematikk og redusert avfallshåndtering, er med på å bidra til lønnsomme byggeprosjekter for våre kunder over hele Norge.
Fokuset på å bygge miljøvennlig er viktig, og stadig økende.  Det er derfor betryggende å vite at tre er det konstruksjonsmaterialet som gir lavest CO¬2-utslipp. (Kilde: The Research Centre on Zero Emission Buildings).


Med fokus på høy kvalitet i alle ledd

 • Én kontaktperson på prosjektering og produksjon
 • Rådgiver på konstruksjonsløsninger
 • Høy kvalitetssikring med eget prosjekteringsprogram
 • Skriftlig dokumentasjon på hele prosessen


Fordeler med element

 • Norskprodusert
 • Kortere byggetid
 • Effektiv montering
 • Redusert fuktighet i bygg
 • Kostnadseffektivt