takstol

Velger du takstoler fra oss, får du en enklere, tidsbesparende og dermed mer lønnsom byggeprosess! Våre 19 dyktige konstruktører står klar til å bistå deg – uansett byggets formål eller størrelse.

Enklere og mer effektivt byggeprosess

  • Millimeterpresisjon i bearbeidelsen
  • Levering direkte på byggeplass
  • Enkel montering med 3-D programmet PAMIR-viewer


Takstolene tilpasses nøyaktig det enkelte bygg, du slipper tilpasninger, og monteringen går rasjonelt og greit. Når takverket er ferdig prosjektert og godkjent av vår oppdragsgiver, sendes kappfiler direkte til vår CNC-styrte kapp- og freslinje. Her bearbeides alle trekomponentene i takstolene før de presses sammen til ferdige konstruksjoner med spikerplater. Transport til byggeplass skjer med kranbiler slik at takstolene kan løftes opp på bæreveggene. Etter avtale kan hver enkelt takstol plasseres ut på bygget. For å forenkle monteringen av takverket, anbefaler vi alle våre samarbeidspartnere å bruke 3-D programmet PAMIR-viewer for å gjøre seg best mulig kjent med detaljene før montering startet. Programmet kan du laste ned her.
 

Bruksområder:

  • Bolighus
  • Hytter
  • Garasjer
  • Industribygg
  • Landbruksbygg
  • Lagerbygg
  • Kontorbygg